ให้เทคโนโลยี ทำงานแทนคุณ

AUTOMATION SYSTEM
WiFi
WiFi
WiFi
WiFi
WiFi
WiFi
WiFi connecting automation .
INDUSTRY 4.0
HYDROSTATIC TESTING EQUIPMENT
High Pressure Testing Systems You Can Count On
ทดสอบจนมั่นใจว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
Design
AUTOMATION
ออกแบบและคิดค้น ทำให้เกิดขึ้นจริง
งบประมาณไม่บานปลาย
เลือกสี สิ่งแปลกปลอม นับจำนวน เลือกสินค้า วัดขนาด ความร้อน
QUALITY BRANDS, EXCEPTIONAL CUSTOMER SERVICE.
ความซับซ้อนของงาน คือความท้าทายที่เราทำได้เสมอ

WE ARE COMMITTED TO
DELIVERING
EXCELLENCE
SMART FACTORY

WE ARE COMMITTED TO THE DESIGN, MANUFACTURE AND DELIVERY OF PERFECT PRODUCT
การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและการแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็นคํามั่นสัญญาที่เราให้ไว้ ส่งผลในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาว

We appreciate your interest in our services and products.
Industry 4.0: Intelligent solutions for Connected Manufacturing
| workSMART

MAXIMIZE SOLUTION CO., LTD.

Maximizeth เป็นผู้นำในด้านระบบอัตโนมัติโรงงานอุตสาหกรรม AUTOMATION ที่มีความเชียวชาญมากว่า 10 ปี ทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ และได้รับการฝึกฝน และอบรมณ์มาอย่างดี จนได้รับความไว้วางใจในการดูแลด้านระบบในอุตสาหกรรม ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ทีมงานพร้อมที่จะให้บริการสำหรับท่านที่ต้องการระบบอัตโนมัติโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นระบบการเดินสายการผลิตระบบการตรวจสอบคุณภาพ ระบบการส่งกำลัง ระบบไฟฟ้า ระบบคอลโทรลเลอร์ ที่มีความเสถียร ครบวงจรในสายการผลิตในโรงงาน

ทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ โดยทีมงานวิศวกรที่ชำนาญงาน เน้นการทำงานในระบบที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อคุณภาพที่ดี มีความปลอดภัย รวมถึงบริการที่รวดเร็ว ท่านจึงมั่นใจว่าในทุกงาน จะได้รับการดูแลการบริการอย่างดี ตั้งแต่ก่อนการทำงาน จนงานเสร็จสมบูรณ์ และบริการหลังการขายที่ดีเพราะเราให้ความสำคัญในเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

our last services and products
Industry 4.0:
SMART FACTORY เป็นเรื่องง่าย ลดต้นทุน ประหยัดค่าแรง ผลิตตรงเวลา ปิดโอกาสข้อผิดพลาด

ออกแบบระบบตั้งแต่เริ่มการผลิต ไปจนเสร็จสิ้นขบวนการ โดยสามารถจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับ การใช้งานปรับปรุงแก้ไขระบบควบคุมต่างๆให้กลายเป็นระบบควบคุมอัตโนมัติตั้งแต่ระบบ Single Loop ไปจนถึงระบบควบคุมขนาดใหญ่ที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม ตามความต้องการของลูกค้า และงบประมาณ โดยปัจจุบันระบบการควบคุมมุ่งเน้นที่จะนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อให้ทุกอย่างในการผลิตเป็นเรื่องที่ง่ายดายตอบรับอุตสาหกรรมการผลิตยุค 4.0 (Industry 4.0)

Vision System

Pneumatic / Motor / Linear Guide

Controller / IPC / DAQ

COMPONENTS/ SENSORS

IT   IS   SO   EASY   TO   CREATE   SMART   FACTORY.
| workSMART
ระบบอัตโนมัติโรงงานอุตสาหกรรม AUTOMATION
  • ทีมงานวิศวกรพร้อมให้คำปรึกษา และออกแบบ
  • สามารถตอบโจทย์ในการทำงานได้หลากหลายรูปแบบตามต้องการ
  • งานเล็กหรืองานใหญ่เราพร้อมบริการ